خانه اخبار ویژه عکس/ جنجال دوباره بر سر پوستر باشگاه سپاهان