خانه اخبار ویژه عکس/ حدیث نصب شده در محل سخنرانی رهبر انقلاب