خانه اخبار ویژه عکس/ حرکت جنجالی ثروتمندان برای فرار از مرگ