خانه اخبار ویژه عکس/ حرکت زشت تماشاگر پرتغالی علیه مهدی طارمی