خانه اخبار ویژه عکس/ حسن روحانی رای خود را به صندوق انداخت