خانه اخبار ویژه عکس/ حضور روحانی سرشناس تهران در انتخابات با واکر