خانه اخبار ویژه عکس/حضور عجیب تانک‌های ارتش در خیابان‌های دزفول