خانه اخبار ویژه عکس/ حضور همسر امیرعبداللهیان در مراسم افتتاحیه مجلس