خانه اخبار ویژه عکس/ حضور پزشکیان و ظریف در گلزار شهدا