خانه اخبار ویژه عکس/ حضور یک اتوبوس در سریال حضرت یوسف!