خانه اخبار ویژه عکس/ حمایت نانوایان سنگک تهران از قالیباف