خانه اخبار ویژه عکس/ خاتمی مدال لیاقت علی دایی را اهدا کرد