خانه اخبار ویژه عکس/خالکوبی عجیب روی دست یکی از سارقین پل صدر!