خانه اخبار ویژه عکس/ خداحافظی تلخ ستاره سپاهان از هم تیمی هایش