خانه اخبار ویژه عکس/ خشم و حسرت پرسپولیس از تصمیم فیفا