خانه اخبار ویژه عکس/ خلاقیت موتور سوار برای خیس نشدن زیر باران