خانه اخبار ویژه عکس/ خلاقیت مکانیک قُمی در طراحی ورودی مغازه‌اش