خانه اخبار ویژه عکس/ دختر ۸ ساله شهرکردی دنیا را شوکه کرد