خانه اخبار ویژه عکس/ درآمد ۵۲ میلیاردی یک هموطن از پیراهن امضا شده رونالدو