خانه اخبار ویژه عکس/دریاچه ارومیه از نقشه ایران حذف شد!