خانه اخبار ویژه عکس/ دستمال کاغذی لیونل مسی به حراج گذاشته شد