خانه اخبار ویژه عکس/ دو چهره مهم که در افتتاحیه مجلس دوازدهم حضور نداشتند