خانه اخبار ویژه عکس/ دیدار امیرعبداللهیان با نماینده سازمان ملل در افغانستان