خانه اخبار ویژه عکس/ دیشب علی پروین را با آمبولانس از ورزشگاه بردند