خانه اخبار ویژه عکس/رائفی‌پور هم لیست داد، ترکیبی از لیست رسایی و دیگران!