خانه اخبار ویژه عکس/ رقابت جذاب فایتر ایرانی در قطر