خانه اخبار ویژه عکس/ روبوسی کاظم صدیقی و وزیر ارشاد در نماز جمعه