خانه اخبار ویژه عکس/ رونالدو معرفت برای هوادار را معنا کرد