خانه اخبار ویژه عکس/ رونالدو و همسرش در هفته مد پاریس