خانه اخبار ویژه عکس/ رونمایی از دیوارنگاره معنادارِ میدان ولیعصر