خانه اخبار ویژه عکس/ زنی که گوشش را در ساعدش، رشد می‌داد!