خانه اخبار ویژه عکس/ ساعت میلیاردی علی دایی با بندی از پوست تمساح