خانه اخبار ویژه عکس/ سال ۱۳۸۰؛ سعید جلیلی در کنار کاسترو