خانه اخبار ویژه عکس/ سریال مشهور ایرانی، کپیِ سریال ترکی ازل از آب درآمد