خانه اخبار ویژه عکس/ سلفی فرهاد مجیدی و مادرش مقابل برج خلیفه