خانه اخبار ویژه عکس/ سن روسای جمهور ایران در زمان آغاز به کار