خانه اخبار ویژه عکس/ سهام باشگاه پرسپولیس واگذار شد