خانه اخبار ویژه عکس/ سودجویی مرمتگران از وضعیت نابسامان تخت‌جمشید