خانه اخبار ویژه عکس/ سگ انتحاری، سلاح عجیب ارمنستان علیه جمهوری آذربایجان