خانه اخبار ویژه عکس/ سیدابراهیم رئیسی در جمع هوادارانش در خراسان جنوبی