خانه اخبار ویژه عکس/ شال پرسپولیس بر گردن مربی اسپانیایی