خانه اخبار ویژه عکس/ شب خوش مهران غفوریان؛ برنامه‌ای که خوش نیست …