خانه اخبار ویژه عکس/ طعنه محمد فاضلی به برخی وعده های عجیب نامزدها