خانه اخبار ویژه عکس/ ظریف در نقش مالک سریالِ زخم‌کاری ظاهر شد!