خانه اخبار ویژه عکس/ عبدالکریم حسن:افتخار می‌کنم پرسپولیسی‌ام