خانه اخبار ویژه عکس/علی دایی و کریم باقری در تیم منتخب جهان