خانه اخبار ویژه عکس/ علی کریمی در عکس تیمی، غیر از لباس ملی