خانه اخبار ویژه عکس/ فریاد مهدی طارمی در پورتو قاب شد