خانه اخبار ویژه عکس/ فلشی که ۱۲.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان می‌ارزد!