خانه اخبار ویژه عکس/ فینال جام جهانی در این استادیوم فوق مدرن مراکشی